Oppsummering av IKT-politikken i utvalgte land

I denne rapporten er IKT-politikken i Danmark, Estland, Nederland, New Zealand og Storbritannia kartlagt.Kartleggingen har tatt utgangspunkt i status for digitalisering, IKT-politiske grep og virkemidler.

Rapporten er utarbeidet i perioden august-september 2015 av Vivento AS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Oppsummering av IKT-politikken i utvalgte land (pdf)