Ot.prp. nr. 10 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.

Om lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget