Ot.prp. nr. 102 (2008-2009)

Om lov om endringar i domstolloven mv. (godkjenning av sidegjeremål for dommarar mv.)

Om lov om endringar i domstolloven mv. (godkjenning av sidegjeremål for dommarar mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget