Ot.prp. nr. 106 (2001-2002)

Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet)

Om lov om endringer i straffeprosessloven og politiloven m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskriminalitet)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget