Ot.prp. nr. 107 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om lov om utenrikstjenesten

Om lov om utenrikstjenesten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget