Ot.prp. nr. 107 (2000-2001)

Om lov om utenrikstjenesten

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget