Ot.prp. nr. 11 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Om lov om Etterretningstjenesten

Om lov om Etterretningstjenesten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget