Ot.prp. nr. 11 (1997-98)

Om lov om Etterretningstjenesten

Om lov om Etterretningstjenesten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget