Ot.prp. nr. 114 (2004-2005)

Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler)

Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven (lovregulering av strømavtaler)

Les dokumentet

NOU 2004: 4 Lovregulering av strømavtaler sluttet med forbrukere

Følg proposisjonen på Stortinget