Ot.prp. nr. 115 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringar i inkassolova

Om lov om endringar i inkassolova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget