Ot.prp. nr. 117 (2001-2002)

Om lov om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet)

Om lov om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget