Ot.prp. nr. 12 (1997-98)

Om lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Om lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget