Ot.prp. nr. 12 (2000-2001)

Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget