Ot.prp. nr. 13 (2001-2002)

Om lov om utenrikstjenesten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget