Ot.prp. nr. 15 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget