Ot.prp. nr. 103 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget