Ot.prp. nr. 17 (2005-2006)

Om lov om endring i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget