Ot.prp. nr. 18 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget