Ot.prp. nr. 19 (2008-2009)

Om lov om endringer i klimakvoteloven

Om lov om endringer i klimakvoteloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget