Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)

Om lov om beskyttelse av design (designloven)

Om lov om beskyttelse av design (designloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget