Ot.prp. nr. 2 (2002-2003)

Om lov om beskyttelse av design (designloven)

Om lov om beskyttelse av design (designloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget