Ot.prp. nr. 20 (2005-2006)

Om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.)

Om lov om endringer i utlendingsloven (innkvartering ved søknad om asyl mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget