Ot.prp. nr. 21 (2006-2007)

Om lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

Om lov om samvirkeforetak (samvirkelova)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget