Ot.prp. nr. 23 (2006-2007)

Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.

Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget