Ot.prp. nr. 23 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.

Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget