Ot.prp. nr. 28 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget