Ot.prp. nr. 28 (1999-2000)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd)

Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget