Ot.prp. nr. 28 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget