Ot.prp. nr. 28 (2008-2009)

Om lov om endringer i bilansvarslova ­ (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar)

Om lov om endringer i bilansvarslova ­ (obligatorisk forsikringsdekning av skadevolderens oppreisningsansvar)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget