Ot.prp. nr. 29 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Om lov om endring i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

Om lov om endring i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget