Ot.prp. nr. 31 (2000-2001)

Om lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære grensevakter på den norsk-russiske grense)

Om lov om endring i politiloven (begrenset politimyndighet til militære grensevakter på den norsk-russiske grense)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget