Ot.prp. nr. 32 (1999-2000)

Om lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

Om lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget