Ot.prp. nr. 32 (2002-2003)

Om lov om fagskoleutdanning

Om lov om fagskoleutdanning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget