Ot.prp. nr. 32 (2005-2006)

Om lov om endring i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (innhenting av nødvendige opplysninger om kvinner)

Om lov om endring i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (innhenting av nødvendige opplysninger om kvinner)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget