Ot.prp. nr. 36 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Om lov om endringer i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget