Ot.prp. nr. 37 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven)

Om lov om endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget