Ot.prp. nr. 38 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Om lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)

Om lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget