Ot.prp. nr. 4 (2006-2007)

Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkings­politiets arkiver og registre (innsynsloven)

Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkings­politiets arkiver og registre (innsynsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget