Ot.prp. nr. 42 (2002-2003)

Om lov om endringer i skatteloven m.m.

Om lov om endringer i skatteloven m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget