Ot.prp. nr. 45 (2007-2008)

Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)

Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2003: 24 Mer effektiv bygningslovgivning NOU 2005: 12 Mer effektiv bygningslovgivning II

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget