Ot.prp. nr. 47 (2003-2004)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (konsekvensutredninger)

Om lov om endringer i plan- og bygningsloven (konsekvensutredninger)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget