Ot.prp. nr. 47 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Om lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget