Høring - Endringer i lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2008

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 10. juni 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.