Ot.prp. nr. 48 (2002-2003)

Om lov om hundehold (hundeloven)

Om lov om hundehold (hundeloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget