Ot.prp. nr. 48 (2007-2008)

Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.)

Om lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminalisering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget