Ot.prp. nr. 49 (1996-97)

Om lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Om lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget