Ot.prp. nr. 49 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov om vaktvirksomhet

Om lov om endringer i lov om vaktvirksomhet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget