Ot.prp. nr. 5 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 6. mars 1981 nr 5 om barneombud

Om lov om endringer i lov 6. mars 1981 nr 5 om barneombud

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget