Ot.prp. nr. 50 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Om lov om Etterretningstjenesten

Om lov om Etterretningstjenesten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget