Ot.prp. nr. 52 (2007-2008)

Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage)

Om lov om endringer i barnehageloven (rett til plass i barnehage)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget