Ot.prp. nr. 57 (2004-2005)

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget