Ot.prp. nr. 57 (2007-2008)

Om lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager)

Om lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget