Ot.prp. nr. 58 (2002-2003)

Om lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Om lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget