Prop. 69 L (2012–2013)

Endringer i ekomloven

Endringer i ekomloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget