Prop. 69 L (2012–2013)

Endringer i ekomloven

Endringer i ekomloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget