Ot.prp. nr. 59 (2005-2006)

Om lov om endringar i opplæringslova

Om lov om endringar i opplæringslova

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget