Ot.prp. nr. 59 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Om lov om endringar i opplæringslova

Om lov om endringar i opplæringslova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget